Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Dálkové odečty chrání zákazníky i zaměstnance

19. března 2015

Společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. (SčVK) chrání své zákazníky i zaměstnance zaváděním nových postupů.

Jedním z moderních přístupů, který naplňuje oba cíle, je instalace systému dálkových odečtů vodoměrů. V současné době je tímto systémem osazeno 6892 vodoměrů zákazníků SčVK.

„Systém dálkových odečtů se používá hlavně v rizikových vodoměrných šachtách, u měsíčně fakturovaných odběrů a při kontrolní činnosti,“ uvedla ředitelka komunikace a marketingu Iveta Kardianová. Jedná se v podstatě o zařízení, čili modul, kterým je fakturační vodoměr osazen. Stav zaznamenaný na vodoměru je prostřednictvím modulu a dálkové rádio frekvenční komunikace předáván do počítače. Veškerá data jsou ukládána v paměti modulu a v zákaznickém systému.

Systém dálkových odečtů začala SčVK využívat před čtyřmi lety. Na počátku se jednalo o 750 odběrných míst, dnes se jedná o více jak devítinásobek. Implementace tohoto systému, ale i dalších nových technologií pro zlepšení komfortu zákazníka i eliminaci rizik bezpečnosti zaměstnanců bude pokračovat i v dalších letech.      

Důležité kontakty

Zákaznický - Havarijní telefon:
601 267 267 / 840 111 111

kontaktní e-mail:
info@scvk.cz

Žádost o vyjádření

Potřebujete vyjádření provozovatele k možnosti napojení na vodovodní nebo kanalizační řad, k dokumentacím a povolením?

Kariéra

Nepřehlédněte aktuální Nabídky zaměstnání v naší společnosti.

Dotaz na kvalitu

V případě, že v interaktivní mapě nenaleznete potřebné informace o kvalitě dodávané pitné vody, použijte formulář.

Zákaznická data

Vstup do zákaznického portálu, kde můžete spravovat svá vyúčtování, kontrolovat faktury, zadávat samoodečty.

Přípojka a smlouva

Základní informace jak postupovat, chcete-li si zřídit vodovodní a/nebo kanalizační přípojku.

Česká Lípa Děčín Chomutov Jablonec nad Nisou Jilemnice Kadaň Liberec Litoměřice Žatec Louny Most Roztoky Špindlerův Mlýn Teplice Turnov Ústí nad
Labem
Varnsdorf Mapa