Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Nové kontaktní místo pro zákazníky

Nové kontaktní místo pro zákazníky
26. října 2022

Usnadnit zákazníkovi přístup ke společnosti, naslouchat jeho přáním a potřebám je jednou ze základních hodnot společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. (SčVK) ze skupiny Severočeská voda.

SčVK zásobuje pitnou vodou více než 1,1, milionu obyvatel Ústeckého a Libereckého kraje. Působí také v Roztokách u Prahy a ve Špindlerově Mlýně. Délkou provozovaných sítí je SčVK největší vodárenskou společností v ČR. I přes rozlehlost provozovaného území, SčVK umožňuje zákazníkům osobní kontakt se společností na zákaznických centrech provozovaných v každém „okresním“ městě, a navíc i v kontaktních místech. Firma provozuje 13 zákaznických center, 3 kontaktní místa. A navíc v rámci Šluknovského výběžku společnost provozuje mobilní zákaznické centrum, které dojíždí za zákazníky do některých obcí.

V úterý 25. října společnost zahájila provoz kontaktního místa v Roudnici nad Labem. Obyvatelé Roudnice a okolí již nebudou muset záležitosti, u kterých je nutná osobní přítomnost, vyřizovat na zákaznickém centru v Litoměřicích, ale využijí k tomu nové kontaktní centrum na adrese Žižkova 2479, Roudnice nad Labem. 

Pokud k vyřízení záležitostí není potřeba osobní návštěvy, všichni zákazníci SčVK mají i nadále možnost elektronické komunikace se společností prostřednictvím zákaznického účtu na webových stránkách společnosti či přes interaktivní formuláře na www.scvk.cz. nebo se mohou obrátit na Call Centrum společnosti na číslech 601267267, 840111111.

Důležité kontakty

Zákaznický - Havarijní telefon:

601 267 267

840 111 111

Žádost o vyjádření

Potřebujete vyjádření provozovatele k možnosti napojení na vodovodní nebo kanalizační řad, k dokumentacím a povolením?

Kariéra

Nepřehlédněte aktuální Nabídky zaměstnání v naší společnosti.

Staňte se členy našeho týmu.

Dotaz na kvalitu

V případě, že v interaktivní mapě nenaleznete potřebné informace o kvalitě dodávané pitné vody, použijte formulář.

Zákaznická data

Vstup do zákaznického portálu, kde můžete spravovat svá vyúčtování, kontrolovat faktury, zadávat samoodečty.

Přípojka a smlouva

Základní informace jak postupovat, chcete-li si zřídit vodovodní a/nebo kanalizační přípojku.

Česká Lípa Děčín Chomutov Jablonec nad Nisou Jilemnice Kadaň Liberec Litoměřice Žatec Louny Most Roztoky Špindlerův Mlýn Teplice Turnov Ústí nad
Labem
Varnsdorf Mapa