Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Žádost o vyjádření

Žádosti
7. ledna 2019

Potřebujete zjistit, zda na vašem pozemku jsou vodovodní a kanalizační sítě?

Zde můžete podat Žádost o vyjádření

Na základě zaslané žádosti Vám poskytneme vyjádření  k:

- možnosti napojení na vodovodní či kanalizační řad
- existenci zařízení ve správě SčVK
- povolení nových vodovodních a kanalizačních přípojek
- dokumentacím VH staveb k územnímu řízení
- dokumentacím VH staveb ke stavebnímu povolení
- dokumentacím VH staveb ke kolaudačnímu řízení
- dokumentacím ostatních staveb
- dokumentacím pro stavby pro povolení změny užívání
- územním plánům a jejich změnám, případně k ostatní územně plánovací dokumentaci
- vodohospodářským studiím
- přeložkám stávajících řadů
- plánům rozvoje vodovodů a kanalizací

Důležité kontakty

Zákaznický - Havarijní telefon:

601 267 267

840 111 111

Žádost o vyjádření

Potřebujete vyjádření provozovatele k možnosti napojení na vodovodní nebo kanalizační řad, k dokumentacím a povolením?

Kariéra

Nepřehlédněte aktuální Nabídky zaměstnání v naší společnosti.

Staňte se členy našeho týmu.

Dotaz na kvalitu

V případě, že v interaktivní mapě nenaleznete potřebné informace o kvalitě dodávané pitné vody, použijte formulář.

Zákaznická data

Vstup do zákaznického portálu, kde můžete spravovat svá vyúčtování, kontrolovat faktury, zadávat samoodečty.

Přípojka a smlouva

Základní informace jak postupovat, chcete-li si zřídit vodovodní a/nebo kanalizační přípojku.

Česká Lípa Děčín Chomutov Jablonec nad Nisou Jilemnice Kadaň Liberec Litoměřice Žatec Louny Most Roztoky Špindlerův Mlýn Teplice Turnov Ústí nad
Labem
Varnsdorf Mapa