Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Problematika studní

Platnost povolení k odběrům povrchových a podzemních vod včetně problematiky domovních studní

 

Vážení zákazníci,

V poslední době se objevila řada dotazů k problematice domovních studní. Sdružení SOVAK ČR vytvořilo stanovisko, ze kterého může čerpat široká veřejnost a zejména vlastníci studní.

Platný zákon o vodách č. 254/2001Sb. ve znění pozdějších předpisů v ustanovení čl. II v "Závěrečných a přechodných ustanoveních" zákona č. 20/2004 Sb. čl. 2 vymezuje, že platnost povolení k odběru povrchových a podzemních vod, s výjimkou povolení k odběrům podzemních vod ze zdrojů určených pro individuální zásobování domácností pitnou vodou, která nabyla právní moci do 31. prosince 2001, zaniká dnem 1. ledna 2008, pokud nezanikne uplynutím doby, na kterou byla udělena, je-li tato doba kratší.

Důležité kontakty

Zákaznický - Havarijní telefon:
601 267 267 / 840 111 111

kontaktní e-mail:
info@scvk.cz

Žádost o vyjádření

Potřebujete vyjádření provozovatele k možnosti napojení na vodovodní nebo kanalizační řad, k dokumentacím a povolením?

Kariéra

Nepřehlédněte aktuální Nabídky zaměstnání v naší společnosti.

Dotaz na kvalitu

V případě, že v interaktivní mapě nenaleznete potřebné informace o kvalitě dodávané pitné vody, použijte formulář.

Zákaznická data

Vstup do zákaznického portálu, kde můžete spravovat svá vyúčtování, kontrolovat faktury, zadávat samoodečty.

Přípojka a smlouva

Základní informace jak postupovat, chcete-li si zřídit vodovodní a/nebo kanalizační přípojku.

Česká Lípa Děčín Chomutov Jablonec nad Nisou Jilemnice Kadaň Liberec Litoměřice Žatec Louny Most Roztoky Špindlerův Mlýn Teplice Turnov Ústí nad
Labem
Varnsdorf Mapa