Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Proč se chlór přidává do upravené vody?

Proč se chlór přidává do upravené vody?
6. října 2008

Voda opouští úpravnu vody ve výborné bakteriologické kvalitě a obsahuje pouze prvky nezbytné pro Vaše zdraví, zejména soli a minerály.

Aby tato kvalita byla zachována až k Vašemu vodovodnímu kohoutku a aby bylo zabráněno jakémukoli nebezpečí náhodné sekundární kontaminace, je nezbytné do upravené vody přidat chlór. Ten se přidává ve velmi malých dávkách na výstupech z úpraven vody a čerpacích stanic. Pro zachování bakteriologické nezávadnosti vody je na různých úsecích distribuční sítě přidáváno průměrně 0,1 - 0,2 miligramů chlóru na jeden litr vody. Obsah chlóru v takto upravené vodě představuje 1 kapku chlóru na 1 000 litrů vody, což je zhruba objem 5 koupelových van.

Důležité kontakty

Zákaznický - Havarijní telefon:
601 267 267 / 840 111 111

kontaktní e-mail:
info@scvk.cz

Žádost o vyjádření

Potřebujete vyjádření provozovatele k možnosti napojení na vodovodní nebo kanalizační řad, k dokumentacím a povolením?

Kariéra

Nepřehlédněte aktuální Nabídky zaměstnání v naší společnosti.

Dotaz na kvalitu

V případě, že v interaktivní mapě nenaleznete potřebné informace o kvalitě dodávané pitné vody, použijte formulář.

Zákaznická data

Vstup do zákaznického portálu, kde můžete spravovat svá vyúčtování, kontrolovat faktury, zadávat samoodečty.

Přípojka a smlouva

Základní informace jak postupovat, chcete-li si zřídit vodovodní a/nebo kanalizační přípojku.

Česká Lípa Děčín Chomutov Jablonec nad Nisou Jilemnice Kadaň Liberec Litoměřice Žatec Louny Most Roztoky Špindlerův Mlýn Teplice Turnov Ústí nad
Labem
Varnsdorf Mapa