Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Je možné získat úlevu na stočném za vodu neodváděnou do kanalizace?

Je možné získat úlevu na stočném za vodu neodváděnou do kanalizace?
6. října 2008

V případě, kdy na kanalizační přípojce nemovitosti není instalováno měření množství vypouštěných odpadních vod a část objemu odebrané vody je odběratelem spotřebována bez následného vypuštění do kanalizace pro veřejnou potřebu, nelze přesně stanovit množství spotřebované vody.

Za účelem zohlednění množství vody odebrané, ale nevypuštěné do kanalizace při vyúčtování stočného navrhujeme odběrateli osazení vlastního podružného vodoměru pro měření spotřebovaného množství vody. Po vzájemné dohodě zajistíme odečty stavů na podružném vodoměru odběratele. Odečty hlavního i podružného vodoměru budou prováděny současně. Podružný vodoměr odběratele bude stanoveným měřidlem v souladu se zákonem č. 505/1990 Sb., o metrologii, v platném znění. Registrované (odečtené) množství odebrané vody na podružným vodoměru bude podkladem pro výpočet a vyúčtování stočného za vypouštění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu z připojené nemovitosti.

Důležité kontakty

Zákaznický - Havarijní telefon:

601 267 267

840 111 111

Žádost o vyjádření

Potřebujete vyjádření provozovatele k možnosti napojení na vodovodní nebo kanalizační řad, k dokumentacím a povolením?

Kariéra

Nepřehlédněte aktuální Nabídky zaměstnání v naší společnosti.

Staňte se členy našeho týmu.

Dotaz na kvalitu

V případě, že v interaktivní mapě nenaleznete potřebné informace o kvalitě dodávané pitné vody, použijte formulář.

Zákaznická data

Vstup do zákaznického portálu, kde můžete spravovat svá vyúčtování, kontrolovat faktury, zadávat samoodečty.

Přípojka a smlouva

Základní informace jak postupovat, chcete-li si zřídit vodovodní a/nebo kanalizační přípojku.

Česká Lípa Děčín Chomutov Jablonec nad Nisou Jilemnice Kadaň Liberec Litoměřice Žatec Louny Most Roztoky Špindlerův Mlýn Teplice Turnov Ústí nad
Labem
Varnsdorf Mapa