Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Jak se stanovují ceny vodného a stočného?

Jak se stanovují ceny vodného a stočného?
6. října 2008

Ceny jsou regulované principem věcného usměrňování, vydávané cenovým výměrem v souladu s platnými cenovými předpisy ( výměr MF č. 01/aktuální rok ) a neobsahují daň z přidané hodnoty ve výši 9%.

Do ceny vody se promítají fixní náklady, variabilní náklady a předpokládaný - plánovaný prodej vody (množství m3 , které budou prodány.) a přiměřený zisk provozovatele.

Fixní náklady:
 - opravy a údržba provozních objektů a sítí
 - režijní náklady - nájemné za provozovaný vodohospodářský majetek 
 - poplatky ČOV
 - odpisy HIM a DHIM
 - osobní náklady (mzdové, sociální, zdravotní)

Variabilní náklady:
 
- nákup vody (podzemní a povrchová) od státních podniků Povodí
 - suroviny na úpravu vody pitné a odkanalizované (chemikálie)
 - el. energie

Důležité kontakty

Zákaznický - Havarijní telefon:

601 267 267

840 111 111

Žádost o vyjádření

Potřebujete vyjádření provozovatele k možnosti napojení na vodovodní nebo kanalizační řad, k dokumentacím a povolením?

Kariéra

Nepřehlédněte aktuální Nabídky zaměstnání v naší společnosti.

Staňte se členy našeho týmu.

Dotaz na kvalitu

V případě, že v interaktivní mapě nenaleznete potřebné informace o kvalitě dodávané pitné vody, použijte formulář.

Zákaznická data

Vstup do zákaznického portálu, kde můžete spravovat svá vyúčtování, kontrolovat faktury, zadávat samoodečty.

Přípojka a smlouva

Základní informace jak postupovat, chcete-li si zřídit vodovodní a/nebo kanalizační přípojku.

Česká Lípa Děčín Chomutov Jablonec nad Nisou Jilemnice Kadaň Liberec Litoměřice Žatec Louny Most Roztoky Špindlerův Mlýn Teplice Turnov Ústí nad
Labem
Varnsdorf Mapa