Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Certifikace ISO 37001:2016

Společnosti skupiny Severočeská voda v dubnu 2022 úspěšně absolvovaly certifikační audit Protikorupčního systému řízení podle normy ISO 37001:2016.

Zástupci certifikační autority, společnosti United Registrar of Systems Czech, s.r.o., (URS) jim proto mohli 9. května 2022 předat certifikáty a vyhodnotit celý proces certifikačního auditu.

Společnosti skupiny Severočeská voda se trvale snaží vytvářet prostředí, ve kterém jsou odmítány všechny formy korupčního jednání, jsou dodržovány etické zásady a je zdůrazňována ochrana majetku skupiny. Certifikace tedy nebyla zahájením, ale potvrzením dlouholeté praxe. Ta se nyní, po ukončení transformačního procesu severočeského vodárenství, dočkala oficiálního potvrzení a standardizace podle mezinárodně uznávaných parametrů.

„Audit potvrdil to, že skupině Severočeská voda a jejím společnostem se podařilo nastavit efektivní a prakticky fungující protikorupční program. Jeho principy a zásady jsou srozumitelné všem pracovníkům i třetím osobám. Vedení společností a další manažeři mají za úkol udržovat protikorupční systém životaschopný, jednotlivé procesy přizpůsobovat a vylepšovat tak, aby jeho vysoký standard zůstal zachován,“ doplňuje předseda představenstva SVS a SčVK Tomáš Indra.

Certifikát ISO 37001: 2016 ENG

Certifikát ISO 37001: 2016 ENG

485,8 kB | PDF | Zobrazit | Stáhnout

Certifikát včetně přílohy - anglická verze

Certifikát ISO 37001: 2016 CZ

Certifikát ISO 37001: 2016 CZ

471,2 kB | PDF | Zobrazit | Stáhnout

Certifikát včetně přílohy - česká verze

Důležité kontakty

Zákaznický - Havarijní telefon:

601 267 267

840 111 111

Žádost o vyjádření

Potřebujete vyjádření provozovatele k možnosti napojení na vodovodní nebo kanalizační řad, k dokumentacím a povolením?

Kariéra

Nepřehlédněte aktuální Nabídky zaměstnání v naší společnosti.

Staňte se členy našeho týmu.

Dotaz na kvalitu

V případě, že v interaktivní mapě nenaleznete potřebné informace o kvalitě dodávané pitné vody, použijte formulář.

Zákaznická data

Vstup do zákaznického portálu, kde můžete spravovat svá vyúčtování, kontrolovat faktury, zadávat samoodečty.

Přípojka a smlouva

Základní informace jak postupovat, chcete-li si zřídit vodovodní a/nebo kanalizační přípojku.

Česká Lípa Děčín Chomutov Jablonec nad Nisou Jilemnice Kadaň Liberec Litoměřice Žatec Louny Most Roztoky Špindlerův Mlýn Teplice Turnov Ústí nad
Labem
Varnsdorf Mapa