Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Pozor na falešné zaměstnance vodáren

Pozor na falešné zaměstnance vodáren
10. prosince 2018

Vyzýváme zejména starší zákazníky k obezřetnosti, množí se případy podvodníků, kteří se vydávají za zaměstnance vodáren.

Pod záminkou výpadku kódu v systému SIPO a s požadavkem předložení dokladu o poslední platbě se pokusil dostat do domácnosti naší zákaznice podvodník.

Zaměstnanci Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. (SčVK) se prokazují průkazem, který má velikost běžné čipové karty a kromě názvu společnosti a jména zaměstnance je na něm i osobní číslo zaměstnance a fotografie. Průkaz bez těchto znaků není průkazem zaměstnance SčVK.

Vzhledem ke skutečnosti, že došlo k násilnému vniknutí do zákaznického centra a odcizení firemního oblečení, upozorňujeme zákazníky, aby po zaměstnanci vodáren požadovali zaměstnanecký průkaz. V uplynulých letech několikrát došlo k výskytu "falešných pracovníků vodáren". Pod záminkou vrácení peněz za stočné tak došlo k okradení důchodců. Nevěřte návštěvám domácností, které se vydávají za zaměstnance vodáren a požadujte prokázání jejich totožnosti pracovním průkazem.

V případě jakýchkoliv nejasností si lze informace o zaměstnancích společnosti ověřit na zákaznické lince 601 267 267 nebo 840 111 111.

Důležité kontakty

Zákaznický - Havarijní telefon:
601 267 267 / 840 111 111

kontaktní e-mail:
info@scvk.cz

Žádost o vyjádření

Potřebujete vyjádření provozovatele k možnosti napojení na vodovodní nebo kanalizační řad, k dokumentacím a povolením?

Kariéra

Nepřehlédněte aktuální Nabídky zaměstnání v naší společnosti.

Dotaz na kvalitu

V případě, že v interaktivní mapě nenaleznete potřebné informace o kvalitě dodávané pitné vody, použijte formulář.

Zákaznická data

Vstup do zákaznického portálu, kde můžete spravovat svá vyúčtování, kontrolovat faktury, zadávat samoodečty.

Přípojka a smlouva

Základní informace jak postupovat, chcete-li si zřídit vodovodní a/nebo kanalizační přípojku.

Česká Lípa Děčín Chomutov Jablonec nad Nisou Jilemnice Kadaň Liberec Litoměřice Žatec Louny Most Roztoky Špindlerův Mlýn Teplice Turnov Ústí nad
Labem
Varnsdorf Mapa