Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Zaměstnanci SčVK uspořádali pro seniory z domova Pohoda další z výletů

16. května 2014

Zaměstnanci společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. uspořádali pro klienty domova důchodců Pohoda v Turnově další z výletů za poznáním okolí. Letošní výlet měl trasu z Turnova do Mnichova Hradiště, kde si senioři mohli prohlédnout zámek, a v Sychrově si poseděli v hostinci Konrád.

Výlety pro seniory, organizují dobrovolníci ze SčVK již od roku 2009 v rámci akcí firemního dobrovolnictví. I tentokrát byl připraven nízkopodlažní autobus, který umožnil i vozíčkářům za pomoci zaměstnanců SčVK vyrazit za poznáním okolních krás. Výletu se zúčastnilo 15 klientů domova Pohoda. Jak uvedla tisková mluvčí společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Iveta Kardianová: „Tato akce již má svou tradici jak u klientů domova, tak u našich zaměstnanců. Výlet jsme naplánovali přesně na 16. května, abychom společně oslavili Mezinárodní den dobrovolnictví. Nezištné, dobrovolnické pomoci není nikdy dost.“

Dobrovolníci z řad zaměstnanců SčVK pomáhají potřebným v rámci firemního dobrovolnictví pravidelně již několik let. V Libereckém kraji, v dubnu tohoto roku, dobrovolníci společnosti pomohli uklidit zahradu v Domově seniorů ve Vratislavicích nad Nisou a společně s obyvateli domova tak oslavili Den Země. V minulých letech pomáhali například sdružení D.R.A.K. a mateřské škole Delfínek v Liberci.

Společnost SčVK upřednostňuje pomoc prostřednictvím firemního dobrovolnictví před jednorázovou finanční pomocí již od roku 2008, kdy 12 zaměstnanců společnosti přestěhovalo centrum Občanského sdružení Fokus do nových prostor. Na tuto průkopnickou akci firemního dobrovolnictví navázala celá řada dalších aktivit na různých místech společností provozovaného území. Desítky zaměstnanců SčVK pomáhali ve škole v Litoměřicích, v domově seniorů v České Lípě, ale i v dalších neziskových organizacích na Žatecku, Kadaňsku, v libereckém sdružení D.R.A.K., či v dětském domově v Mostě. Pomoc byla různorodá od stěhování, uklízení zahrad přes pomoc vozíčkářům a seniorům na cestách po krásách Českého Ráje po sázení vrbek a zušlechťování interiérů škol, domovů a mateřinek.

Firemní dobrovolnictví je forma pomoci okolnímu prostředí, ve kterém společnost působí. Vytváří příležitost pro dobré skutky a radost ze sdílení, která k dobrovolnictví neodmyslitelně patří. Prostřednictvím jednotlivých akcí má společnost možnost vlastními silami pomoci potřebným.

Důležité kontakty

Zákaznický - Havarijní telefon:
601 267 267 / 840 111 111

kontaktní e-mail:
info@scvk.cz

Žádost o vyjádření

Potřebujete vyjádření provozovatele k možnosti napojení na vodovodní nebo kanalizační řad, k dokumentacím a povolením?

Kariéra

Nepřehlédněte aktuální Nabídky zaměstnání v naší společnosti.

Dotaz na kvalitu

V případě, že v interaktivní mapě nenaleznete potřebné informace o kvalitě dodávané pitné vody, použijte formulář.

Zákaznická data

Vstup do zákaznického portálu, kde můžete spravovat svá vyúčtování, kontrolovat faktury, zadávat samoodečty.

Přípojka a smlouva

Základní informace jak postupovat, chcete-li si zřídit vodovodní a/nebo kanalizační přípojku.

Česká Lípa Děčín Chomutov Jablonec nad Nisou Jilemnice Kadaň Liberec Litoměřice Žatec Louny Most Roztoky Špindlerův Mlýn Teplice Turnov Ústí nad
Labem
Varnsdorf Mapa