Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Zákazníci pozor na falešné zaměstnance vodáren

13. února 2014

Za kvalitu vody dodávané do veřejné sítě v severních Čechách zodpovídají výhradně Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. (SčVK). Společnost upozorňuje veřejnost, že se opět objevují případy, kdy se do soukromí starších obyvatel snaží vnutit podvodníci pod záminkou, že jsou zaměstnanci vodáren. Aktuálně je hlášen případ z Kadaňska, kde si dva mladíci vytipovávají domácnosti starších lidí. Pod záminkou, že jdou kontrolovat kvalitu vody, se vetřou do bytu a překvapené obyvatele připraví o peníze či majetek. SčVK sdělují, že zaměstnanci společnosti se prokazují průkazem SčVK, který je opatřen fotografií i telefonním číslem 840 111 111, kde je možné si totožnost ověřit.

Jste-li napojeni na veřejný vodovodní řad, Váš dodavatel pitné vody, společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., (SčVK), dodává pitnou vodu dle požadavků platné legislativy - vyhlášky MZd. č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody. Zodpovídá za to, že ve Vašich domácnostech, z Vašich vodovodních kohoutků teče kvalitní, zdraví nezávadná pitná voda.

„Vzhledem k nárůstu telefonátů podvedených zákazníků apelujeme tímto na všechny obyvatele Ústeckého a Libereckého kraje, aby byli obezřetní a totožnost zaměstnanců si ověřovali na telefonním čísle 840111111,“ sdělila Iveta Kardianová.

Podvodníci se objevují na mnoha místech v rámci provozovaného území společnosti SčVK a jsou velice vynalézaví. Kromě zmíněného případu z Kadaňska navštěvují domácnosti zákazníků severočeského regionu i dealeři nabízející filtry na úpravu vody. Dovolujeme si Vás tímto upozornit, že nabízené služby nejsou nutné pro dosažení kvalitní pitné vody. Není tedy třeba si tuto službu objednat a platit za ni. Informace, které podávají dealeři filtrů o vodě z kohoutku, jsou vymyšlené a zavádějící.

Důležité kontakty

Zákaznický - Havarijní telefon:
601 267 267 / 840 111 111

kontaktní e-mail:
info@scvk.cz

Žádost o vyjádření

Potřebujete vyjádření provozovatele k možnosti napojení na vodovodní nebo kanalizační řad, k dokumentacím a povolením?

Kariéra

Nepřehlédněte aktuální Nabídky zaměstnání v naší společnosti.

Dotaz na kvalitu

V případě, že v interaktivní mapě nenaleznete potřebné informace o kvalitě dodávané pitné vody, použijte formulář.

Zákaznická data

Vstup do zákaznického portálu, kde můžete spravovat svá vyúčtování, kontrolovat faktury, zadávat samoodečty.

Přípojka a smlouva

Základní informace jak postupovat, chcete-li si zřídit vodovodní a/nebo kanalizační přípojku.

Česká Lípa Děčín Chomutov Jablonec nad Nisou Jilemnice Kadaň Liberec Litoměřice Žatec Louny Most Roztoky Špindlerův Mlýn Teplice Turnov Ústí nad
Labem
Varnsdorf Mapa