Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Vápnění zkvalitní vodu v nádrži

3. května 2013

Již po osmnácté přistoupí Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. k leteckému vápnění vodárenské nádrže Souš v Jizerských horách. Začátek akce byl stanoven na pondělí 6. května. V případě nepřízně počasí bude termín upřesněn. Pokud počasí dovolí, vznese se letadlo s jemně mletým přírodním vápencem v pondělí poprvé.

Vápnění surové vody v nádrži Souš se provádí již od roku 1996. Metoda je odvozena ze zkušeností získaných vápněním kyselých jezer ve Skandinávii. K vápnění se používá přírodní velmi jemně mletý vápenec dopravovaný cisternami z Krkonoš. Kvalita substrátu je ověřována běžnými laboratorními rozbory, ale i prostřednictvím analýz, které potvrzují, že se jedná o materiál vhodný k přímému styku s pitnou vodou. Předpokládá se použití 90 až 95 tun tohoto kvalitního materiálu.

I v letošním roce je cílem akce zkvalitnění surové vody v nádrži. Aplikace vápence zvýší hodnotu pH, alkalitu i vodivost v nádrži. Předpokládanou cílovou hodnotou pH je 6,8. Následně dojde ke snížení koncentrace problematických látek v surové vodě, zejména hliníku. Vápnění tak přispěje k lepší upravitelnosti vody, což ve finále přinese kvalitnější pitnou vodu pro obyvatele Jablonecka.

Pravidelné vápnění má i vedlejší účinky, vytváří vhodné prostředí pro vznik silné populace lososovitých druhů ryb například sivena amerického, ale pomáhá i k pozvolnému návratu pstruha obecného, původního obyvatele potoků Jizerských hor.

Letecký zásah je prováděn nad zdrojem pitné vody, který je situován do území Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory, proto musí být souběžně s leteckou aplikací zajištěna i podrobná monitorovací kampaň. V několikahodinových intervalech jsou hodnoceny požadované změny jakosti vody v nádrži. Pod přísnou kontrolou jsou také případné doprovodné efekty zásahu. Vedle klasických laboratorních analýz z odebraných vzorků vody, jsou pro okamžitá hodnocení nesmírně cenná data získaná špičkovým multiparametrálním analyzátorem americké firmy YSI. S využitím tohoto systému budou změny v nádrži opět zveřejňovány i na internetu, a to pouze s několikahodinovým zpožděním.

Akce je plně financována společností Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásah bude stejně jako v uplynulých letech prováděn v přímé součinnosti se státním podnikem Povodí Labe. Připravovaná operace je projednána s dotčenými účastníky a odsouhlasena Krajským úřadem Libereckého kraje.

Začátek a délka trvání vápnění je přímo závislá na aktuálních povětrnostních podmínkách.

Vápnění bude probíhat za plného provozu sezónně uzavírané levobřežní silnice č. II/ 290 ze Smědavy do Desné. Je proto nezbytné, aby řidiči věnovali řízení zvýšenou pozornost. Oblast vápnění bude vyznačena informačními tabulemi s upozorněním na probíhající vápnění.

Důležité kontakty

Zákaznický - Havarijní telefon:
601 267 267 / 840 111 111

kontaktní e-mail:
info@scvk.cz

Žádost o vyjádření

Potřebujete vyjádření provozovatele k možnosti napojení na vodovodní nebo kanalizační řad, k dokumentacím a povolením?

Kariéra

Nepřehlédněte aktuální Nabídky zaměstnání v naší společnosti.

Dotaz na kvalitu

V případě, že v interaktivní mapě nenaleznete potřebné informace o kvalitě dodávané pitné vody, použijte formulář.

Zákaznická data

Vstup do zákaznického portálu, kde můžete spravovat svá vyúčtování, kontrolovat faktury, zadávat samoodečty.

Přípojka a smlouva

Základní informace jak postupovat, chcete-li si zřídit vodovodní a/nebo kanalizační přípojku.

Česká Lípa Děčín Chomutov Jablonec nad Nisou Jilemnice Kadaň Liberec Litoměřice Žatec Louny Most Roztoky Špindlerův Mlýn Teplice Turnov Ústí nad
Labem
Varnsdorf Mapa