Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Tuky a oleje do kanalizace nepatří

22. prosince 2015

V kanalizační síti měst Ústeckého a Libereckého kraje, kterou provozuje společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. (SčVK) se čas od času objevuje zvýšené množství látek a předmětů,

které do kanalizace nepatří.  Právě nyní v období před vánočními svátky je důležité si uvědomit, že látky, které do kanalizace nepatří, způsobují problémy při odvádění a čištění odpadních vod.  

„Tuky, fritovací ani motorové oleje do kanalizace nepatří,“ připomíná tisková mluvčí společnosti Iveta Kardianová.

Kanalizace je určena výhradně k odvádění odpadních vod. Vody mírně znečištěné během běžné denní hygieny, užívání toalety, úklidu, praní či mytí nádobí. „Co do kanalizace nepatří, je určeno zákonem a všechny detaily mohou odběratelé najít v Kanalizačních řádech jednotlivých měst zveřejněných na webových stránkách společnosti www.scvk.cz ,“ upozornila mluvčí SčVK Iveta Kardianová.

Rozhodně do kanalizace nepatří biologický odpad (zbytky jídel, odpad z kuchyňských drtičů), tuky (fritovací a motorové oleje), veškeré hygienické potřeby, chemikálie a léky. Všechny tyto věci ohrožují samotné fungování kanalizačního systému a čistíren odpadních vod. Zbytky potravin v kanalizaci podporují život různých živočichů. Odpad z kuchyňských drtičů zanáší kanalizaci usazenými pevnými látkami, na které se váží zejména tuky, což může mít za následek snížení průtočnosti kanalizačních přípojek až po jejich úplné ucpání. Plastové části z hygienických potřeb, které nepodléhají rozkladu, zase mohou zcela zničit čerpadla v čerpacích stanicích odpadních vod. Čerpadlům také vadí vhazování vláknitých materiálů do kanalizace (kousky vaty, hadry apod.). Ty se pak namotávají na oběžná kola čerpadel a způsobují jejich ucpávání, případně se dostávají mezi oběžné kolo a hydraulickou skříň s následkem poškození ucpávky, zatečením do rotoru a zničení pohonného elektromotoru. Provoz čistírny odpadních vod může výrazně zkomplikovat řada chemických a nebezpečných látek, z nichž některé jsou vysoce jedovaté a výbušné, a mají negativní vliv na biologické procesy při čištění odpadní vody.

Na kanalizační síť SčVK bylo k 31. 12. 2014 napojeno 946 493 obyvatel.

Na čistírny odpadních vod provozované společností SčVK bylo k 31. 12. 2014 napojeno 935 011 obyvatel.

Celková délka kanalizačních řadů činí 4279 km.
Délka kanalizačních přípojek 1275 km.
Počet kanalizačních přípojek 127 451.
Počet provozovacích čerpacích stanic 555.
Počet čistíren odpadních vod 215.

Do stokové sítě nesmí vniknout:
- látky radioaktivní, látky ropné
- látky infekční a karcinogenní
- látky omamné a hořlavé
- jedy, žíraviny, výbušniny, pesticidy
- biologicky nerozložitelné tenzidy
- organická rozpouštědla
- průmyslová a statková hnojiva, zeminy
- silážní šťávy
- látky působící změnu barvy vody
- neutralizační kaly
- hygienické potřeby
- pevné odpady včetně kuchyňských

Důležité kontakty

Zákaznický - Havarijní telefon:
601 267 267 / 840 111 111

kontaktní e-mail:
info@scvk.cz

Žádost o vyjádření

Potřebujete vyjádření provozovatele k možnosti napojení na vodovodní nebo kanalizační řad, k dokumentacím a povolením?

Kariéra

Nepřehlédněte aktuální Nabídky zaměstnání v naší společnosti.

Dotaz na kvalitu

V případě, že v interaktivní mapě nenaleznete potřebné informace o kvalitě dodávané pitné vody, použijte formulář.

Zákaznická data

Vstup do zákaznického portálu, kde můžete spravovat svá vyúčtování, kontrolovat faktury, zadávat samoodečty.

Přípojka a smlouva

Základní informace jak postupovat, chcete-li si zřídit vodovodní a/nebo kanalizační přípojku.

Česká Lípa Děčín Chomutov Jablonec nad Nisou Jilemnice Kadaň Liberec Litoměřice Žatec Louny Most Roztoky Špindlerův Mlýn Teplice Turnov Ústí nad
Labem
Varnsdorf Mapa