Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

SVĚTOVÝ DEN VODY

20. března 2017

Měsíc březen se nese ve znamení oslav Světového dne vody. 22. březen byl v roce 1992 na Mezinárodní konferenci OSN o vodě a životním prostředí v Rio de Janeiru vyhlášen Světovým Dnem vody.

Svátek si klade za cíl připomenout veřejnosti význam vody. Ten letošní je zaměřen na důležitost čištění odpadních vod.

Zde na severu Čech připomene Světový den vody společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., která je druhou největší vodohospodářskou společností v ČR. Délkou provozovaných sítí představuje největší společnost v zemi. Zásobuje 1,1 mil. obyvatel na území  Libereckého a Ústeckého kraje. Společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. nejen dodává vodu obyvatelům Ústeckého a Libereckého kraje, ale zajišťuje i odvádění odpadních vod. V rámci obhospodařovaného území provozuje 4 335 km kanalizační sítě na kterou je napojeno 950 584 obyvatel. Prostřednictvím této kanalizační sítě a 129 325 kanalizačních přípojek v délce 1 293 km se odpadní voda odvádí na 212 čistíren odpadních vod. V loňském roce SčVK vyčistily 95 606 000 m³ odpadní vody, která se mohla vrátit zpět do přírody, do vodních toků. 

Počínaje 22. březnem se stejně jako každý rok otevřou dveře na provozovaných čistírnách odpadních vod a úpravnách vod a zájemci o prohlídku s odborným výkladem budou mít možnost si rezervovat termín na telefonním čísle 840111111.

Světový den vody je i svátkem vodohospodářů, lidí, jejichž povoláním i životním posláním je vodu chránit, pečovat o ni a co nejlépe s ní hospodařit. Naše společnost seznámí veřejnost s tímto svátkem několika cestami. Již v únoru obdrželo 197 školních družin Ústeckého a Libereckého kraje, které se zapojily do nabídnuté soutěže Příběh vody, knihy o vodě a soutěžním úkolem pro žáky 1. a 2. tříd bylo namalovat obrázek podle textu, který jim paní vychovatelky předčítají z knihy. U příležitosti Světového dne vody budou odměněny nejhezčí obrázky.

Na několika školách v obou krajích budou uspořádány besedy o vodě a školám bude předán vodní kufřík – učební pomůcka pro usnadnění výuky chemie, fyziky a biologie. Na dvanácti základních školách bude instalováno pítko pro podporu pití vody z kohoutku. Každá další škola, která má zájem o besedu s vodohospodáři se může obrátit na společnost a domluvit si termín.

Světový den vody, který oslavíme ve středu 22. března, by měl všem lidem připomenout, že otočit kohoutkem a napít se kvalitní pitné vody není všude ve světě samozřejmostí.

Důležité kontakty

Zákaznický - Havarijní telefon:
601 267 267 / 840 111 111

kontaktní e-mail:
info@scvk.cz

Žádost o vyjádření

Potřebujete vyjádření provozovatele k možnosti napojení na vodovodní nebo kanalizační řad, k dokumentacím a povolením?

Kariéra

Nepřehlédněte aktuální Nabídky zaměstnání v naší společnosti.

Dotaz na kvalitu

V případě, že v interaktivní mapě nenaleznete potřebné informace o kvalitě dodávané pitné vody, použijte formulář.

Zákaznická data

Vstup do zákaznického portálu, kde můžete spravovat svá vyúčtování, kontrolovat faktury, zadávat samoodečty.

Přípojka a smlouva

Základní informace jak postupovat, chcete-li si zřídit vodovodní a/nebo kanalizační přípojku.

Česká Lípa Děčín Chomutov Jablonec nad Nisou Jilemnice Kadaň Liberec Litoměřice Žatec Louny Most Roztoky Špindlerův Mlýn Teplice Turnov Ústí nad
Labem
Varnsdorf Mapa