Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Stárnoucí zaměstnanci? Handicap nebo deviza

22. prosince 2015

Personální ředitelka společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. (SčVK) Mgr. Lenka Štíbrová, MBA převzala v minulých dnech ve Španělském sále Pražského hradu Cenu Rady kvality ČR

za aplikaci Age managementu v rámci skupiny Veolia. Tato cena je udělována ve spolupráci s Českou společností pro jakost a jejím cílem je motivovat organizace, aby ve svém řízení trvale uplatňovaly principy Age managementu (řízení s ohledem na věk a věkovou strukturu pracovníků).  Podstatný je přínos v oblasti lidské mezigenerační solidarity a jejich pozitivních dopadů na společnost, občanský život, podnikatelské prostředí a veřejnou správu v součinnosti s tezemi „Národního akčního plánu podporujícího pozitivní stárnutí“.

Age Management je v SčVK součástí CSR (Corporate Social Responsibility), která zaměřuje svou pozornost na přístup k zaměstnancům a podporu okolní komunity. Vytváří podmínky, které zohledňují věk zaměstnanců. Je zájmem celé firmy, aby si udržela kvalifikaci, výkonnost, produktivitu a know–how.

Jak uvedla Lenka Štíbrová: „Zachování kvalifikace, know-how a nabytých znalostí stojí mnoho času, peněz a energie. Kdybychom to však neudělali a o toto bohatství přišli, ztratili bychom mnohem více. Nevěnovat čas předávání znalostí při odchodu do důchodu, čas na zapracování nových zaměstnanců, nevyužít stávajících kapacit starších zaměstnanců by znamenalo narušení kontinuity produktivity práce, propad výkonnosti a s tím související ekonomické ztráty a v neposlední řadě ztrátu „kontaktu“ se zákazníkem, který rovněž stárne. Tyto všechny aspekty společně s „cenovou válkou“ o kvalifikované zaměstnance představují rizika, které musíme dokázat identifikovat a řídit.“ 

Než společnost získala toto ocenění, předcházela tomu řada konkrétních opatření a tvrdá práce v oblasti personální politiky společnosti.  

V říjnu 2014 byl vytvořen projekt VESNA (Veolia Senior Academy) - Jak čelit hrozbám z hlediska věkového složení zaměstnanců, který byl následně schválený vedením společnosti. Projekt byl prezentován vedení Veolia, Svazu průmyslu a dopravy - Forum industriale, Českomoravské konfederaci odborových svazů. Byl oceněn v celosvětové soutěži Social Equity a Diversity Veolia v červnu 2015 v Paříži.

V březnu 2015 byl jmenován projektový tým Age Managementu (AM), který měl za úkol navázat na platnou personální strategii společnosti a doplnit ji o konkrétní systémové aktivity, které budou zahrnovat projekt VESNA s akcentem na udržení firemního know-how. Základním východiskem iniciativ tohoto týmu je skutečnost, že AM je dobře řízená personální politika společnosti.

Zkušenosti a životní nadhled zralého člověka jsou obrovské devizy, o které nelze přijít. Vyšší věk zaměstnanců není překážkou. Naopak. Jejich know-how si společnost SčVK váží.

Důležité kontakty

Zákaznický - Havarijní telefon:
601 267 267 / 840 111 111

kontaktní e-mail:
info@scvk.cz

Žádost o vyjádření

Potřebujete vyjádření provozovatele k možnosti napojení na vodovodní nebo kanalizační řad, k dokumentacím a povolením?

Kariéra

Nepřehlédněte aktuální Nabídky zaměstnání v naší společnosti.

Dotaz na kvalitu

V případě, že v interaktivní mapě nenaleznete potřebné informace o kvalitě dodávané pitné vody, použijte formulář.

Zákaznická data

Vstup do zákaznického portálu, kde můžete spravovat svá vyúčtování, kontrolovat faktury, zadávat samoodečty.

Přípojka a smlouva

Základní informace jak postupovat, chcete-li si zřídit vodovodní a/nebo kanalizační přípojku.

Česká Lípa Děčín Chomutov Jablonec nad Nisou Jilemnice Kadaň Liberec Litoměřice Žatec Louny Most Roztoky Špindlerův Mlýn Teplice Turnov Ústí nad
Labem
Varnsdorf Mapa