Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Projekty na severu Čech podpoří Minigranty Nadačního fondu Veolia

16. května 2014

Ve znamení Mezinárodního dne dobrovolnictví – právě dnes, začíná hodnotící komise posuzovat jednotlivé projekty zaměstnanců Severočeských vodovodů a kanalizací, přihlášené pro získání Minigrantů Nadačního fondu Veolia.

Již po sedmé měli zaměstnanci Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. (SčVK) příležitost přihlásit k finanční podpoře projekty ze svého okolí, o jejichž potřebnosti a důvěryhodnosti jsou přesvědčeni. Podmínkou k získání Minigrantu pro projekt je samotná účast zaměstnance v projektu.

Celkem bylo přihlášeno 75 projektů žádajících o celkovou částku 2 557 678 Kč. Nyní je úkolem komise zvážit prospěšnost jednotlivých projektů a zejména zhodnotit samotnou úlohu zaměstnance SčVK v projektu. Vybrané projekty, které získají Minigrant budou známy 6. 6. 2014.

Minigranty jsou jako forma podpory rok od roku populárnější. Každým rokem stoupá zájem zaměstnanců o tento druh podpory aktivity v jejich městě či blízkém okolí. Od roku 2008 Minigranty Nadačního fondu Veolia pomohly finanční částkou 2 789 015 Kč a pomoc zaměstnanců přispěla k realizaci 90 projektů.
Druhou neméně oblíbenou formou jak pomoci okolí je firemní dobrovolnictví, prostřednictvím kterého společnost již šestým rokem pomáhá neziskovým organizacím. I v letošním roce proběhnou 4 akce, kterými zaměstnanci v rámci pracovní doby a se zapůjčením mechanizace společnosti pomohou svému okolí.  

 

 rok  2008  2009  2010  2011  2012 2013   2014
 počet žádostí  64  36  27  47  70  78  75
 požadovaná celková podpora (Kč)      1010012 1747125  2668874  3007197 2557678 
 počet podpořených projektů  3  7  9  15  27  29  ?
 hodnota Minigrantů (Kč)  75000  250000  320000  515633  801805  826577  830000

Důležité kontakty

Zákaznický - Havarijní telefon:
601 267 267 / 840 111 111

kontaktní e-mail:
info@scvk.cz

Žádost o vyjádření

Potřebujete vyjádření provozovatele k možnosti napojení na vodovodní nebo kanalizační řad, k dokumentacím a povolením?

Kariéra

Nepřehlédněte aktuální Nabídky zaměstnání v naší společnosti.

Dotaz na kvalitu

V případě, že v interaktivní mapě nenaleznete potřebné informace o kvalitě dodávané pitné vody, použijte formulář.

Zákaznická data

Vstup do zákaznického portálu, kde můžete spravovat svá vyúčtování, kontrolovat faktury, zadávat samoodečty.

Přípojka a smlouva

Základní informace jak postupovat, chcete-li si zřídit vodovodní a/nebo kanalizační přípojku.

Česká Lípa Děčín Chomutov Jablonec nad Nisou Jilemnice Kadaň Liberec Litoměřice Žatec Louny Most Roztoky Špindlerův Mlýn Teplice Turnov Ústí nad
Labem
Varnsdorf Mapa