Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Povodně na severu Čech

3. června 2013

Vzhledem ke stoupající hladině řeky Labe demontovali zaměstnanci Severočeských vodovodů a kanalizací a.s. (SčVK) technologie na čistírnách odpadních vod v Hřensku. Tato opatření jsou připravena i na čistírnách odpadních vod v Děčíně, v Litoměřicích a v Roudnici. Z důvodu stoupající hladiny vody ve vodních tocích byly odstaveny cca 3 desítky čerpacích stanic.

Zásobování pitnou vodou je v současné době přerušeno v několika oblastech, kde došlo v důsledku silných dešťů ke znečištění pramenišť. Obyvatelé Vísky nad Lesy a Starého Šachova v okrese Děčín, obce Březí a části Kojetic v okrese Ústí nad Labem, Červeného Újezdu, Tvrdína, Chouče, Mirošovic, Kučlína, Mukova, Mrzlic, Hrobčic, Měrunic a Razic v okrese Teplice jsou informováni o nevyhovující kvalitě dodávané vody z důvodu znečištění prameniště. Všem obyvatelům je poskytováno náhradní zásobování prostřednictvím cisteren. Zaměstnanci SčVK situaci sledují a monitorují jednotlivé provozované objekty. Doplňují hlavní zásobní vodojemy pro využití vody k úklidu po povodních.

Důležité kontakty

Zákaznický - Havarijní telefon:
601 267 267 / 840 111 111

kontaktní e-mail:
info@scvk.cz

Žádost o vyjádření

Potřebujete vyjádření provozovatele k možnosti napojení na vodovodní nebo kanalizační řad, k dokumentacím a povolením?

Kariéra

Nepřehlédněte aktuální Nabídky zaměstnání v naší společnosti.

Dotaz na kvalitu

V případě, že v interaktivní mapě nenaleznete potřebné informace o kvalitě dodávané pitné vody, použijte formulář.

Zákaznická data

Vstup do zákaznického portálu, kde můžete spravovat svá vyúčtování, kontrolovat faktury, zadávat samoodečty.

Přípojka a smlouva

Základní informace jak postupovat, chcete-li si zřídit vodovodní a/nebo kanalizační přípojku.

Česká Lípa Děčín Chomutov Jablonec nad Nisou Jilemnice Kadaň Liberec Litoměřice Žatec Louny Most Roztoky Špindlerův Mlýn Teplice Turnov Ústí nad
Labem
Varnsdorf Mapa