Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Nouzový režim ve vodárnách

25. března 2020

Vodárny nyní pracují v tzv. nouzovém režimu, přesto je jejich prioritou dodávka kvalitní pitné vody, která odpovídá ve všech parametrech předepsané legislativě.

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. zásobují 1 159 107 obyvatel Ústeckého a Libereckého kraje.

Jak uvedl generální ředitel společnosti Ing. David Votava: "Všechny základní činnosti společností jsme si nastavili tak, abychom minimalizovali kontakt zaměstnanců se zákazníky a zároveň i mezi sebou. Jen tak můžeme snížit riziko uvalení karantény na větší skupinu zaměstnanců a předcházet možnosti zavlečení nákazy."

Co přináší denní praxe, jsme se zeptali Ivety Kardianové, ředitelky komunikace a marketingu společnosti.

Došlo k navýšení spotřeby vody vzhledem k doporučovanému mytí rukou apod.?
K navýšení spotřeby rozhodně nedošlo, protože mnoho podniků pozastavilo či omezilo výrobu.

Došlo tedy k poklesu?
Pokles spotřeby vody zaznamenáváme zejména v rekreačních oblastech, kde ze dne na den odjeli rekreanti. Spotřeba vody se ze škol, firem, obchodních center a restaurací přesunula do domácností, kde lidé nyní tráví nejvíce času.

Výroba a dodávka vody je i v tomto období plynulá?
Ano, přistoupili jsme k odložení plánovaných odstávek, jen tam, kde je to nezbytně nutné, je řešíme. Stejně tak havárie na vodovodních řadech se snažíme opravit tak, aby přerušení dodávky vody nepřesáhlo délku 4 hodin a nebylo tedy nutné posílat náhradní zásobování. Chceme předejít shlukování obyvatel u kohoutku cisterny.
Na všech našich pracovištích je nastaven pro zaměstnance střídavý směnný provoz tak, aby byl minimalizován jejich osobní kontakt. Nastavili jsme i systém "náhradníků" v případě, že by došlo k nakažení některého ze zaměstnanců.

Opět se objevují inzeráty s nabídkou filtrů. Aktuálně tyto filtry prý umí odstranit viry z vody. Potřebujeme to? Jak je to s kontrolou kvality vody?
Ubezpečujeme obyvatele, kteří jsou napojeni na veřejný vodovodní řad, že dodávaná pitná voda do domácností je hygienicky zabezpečená a není tedy nutné se obávat šíření infekce pitnou vodou. Při výrobě pitné vody z vody surové probíhají chemické procesy například koagulace, filtrace, dezinfekce chlorem a UV zářením, při kterých dochází k odstranění virů a bakterií. Kontrola kvality vody probíhá i v tomto období. Vzorkaři odebírají vzorky na úpravnách vody, vodojemech, minimalizovány jsou jen odběry přímo v domácnostech u zákazníka, ale i ty jsou prováděny. V laboratořích nadále analyzujeme vzorky pitných i odpadních vod.

Vaše společnost se zabývá i čištěním odpadních vod. I to máte v tuto chvíli tzv. pod kontrolou?
I zde jsou zaměstnanci ve směnném provozu s minimalizací kontaktu. Všechny naše zaměstnance se snažíme vybavit ochrannými zdravotními pomůckami, aby mohli svou činnost bezpečně vykonávat. Ovšem stejně jako všude jinde, jich nemáme dostatek. Spolupracujeme s krizovými štáby Ústeckého i Libereckého kraje a pevně věříme, že se situace co nejdříve zlepší.

Důležité kontakty

Zákaznický - Havarijní telefon:
601 267 267 / 840 111 111

kontaktní e-mail:
info@scvk.cz

Žádost o vyjádření

Potřebujete vyjádření provozovatele k možnosti napojení na vodovodní nebo kanalizační řad, k dokumentacím a povolením?

Kariéra

Nepřehlédněte aktuální Nabídky zaměstnání v naší společnosti.

Dotaz na kvalitu

V případě, že v interaktivní mapě nenaleznete potřebné informace o kvalitě dodávané pitné vody, použijte formulář.

Zákaznická data

Vstup do zákaznického portálu, kde můžete spravovat svá vyúčtování, kontrolovat faktury, zadávat samoodečty.

Přípojka a smlouva

Základní informace jak postupovat, chcete-li si zřídit vodovodní a/nebo kanalizační přípojku.

Česká Lípa Děčín Chomutov Jablonec nad Nisou Jilemnice Kadaň Liberec Litoměřice Žatec Louny Most Roztoky Špindlerův Mlýn Teplice Turnov Ústí nad
Labem
Varnsdorf Mapa