Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Kvalita vody ve vnitřních vodovodech

18. května 2020

Doporučení pro provozovatele zařízení, která byla po dobu nouzového stavu uzavřena, před opětovným zprovozněním vnitřních rozvodů vody.

V případě, že byla po dobu nouzového stavu uzavřená provozovna, nákupní centrum, hotel, škola, penzion či jiná nemovitost s vnitřními rozvody vody a po nějakou dobu zde byla částečně či úplně omezena dodávka a odběr vody, mohlo dojít ke zhoršení kvality vody ve vnitřním vodovodu. 

Odpovědností majitelů nemovitostí je zabezpečit kvalitu vody ve vnitřním vodovodu. Přestože dodávka pitné vody z veřejného vodovodu odpovídá ve všech parametrech platné legislativě, k negativní změně kvality ve vnitřním vodovodu může dojít např. v důsledku stagnace vody v potrubí, poklesu tlaku v nádržích, poklesem zbytkového volného chloru apod.

Vodohospodáři doporučují zákazníkům provést preventivní opatření před opětovným zprovozněním vnitřních vodovodních rozvodů budov:

  1. Vyčistit a dezinfikovat akumulační nádrže studené vody a teplé užitkové vody. Pro zajištění termické sanitace rozvodů a akumulace teplé vody je možno využít i služeb některých dodavatelů teplé vody.
  2. Propláchnout všechny kohoutky trvalým proudem vody po dobu nejméně 5 minut tak, aby byla zajištěna obměna veškeré vody ve vnitřních rozvodech budovy. Provést vizuální i pachovou kontrolu.
  3. V případech podezření na ovlivnění vnitřních rozvodů a kvality vody dlouhodobou odstávkou (např. přetrvávající zákal či zápach vody v rozvodu) postupovat dle doporučení Státního zdravotního ústavu http://www.szu.cz/tema/zivotni-prostredi/vnitrni-vodovod nebo kontaktovat společnosti, specializující se na čištění a dezinfekci vnitřního vodovodu.
  4. V případě přetrvávajícího stavu s nízkým odběrem v lokalitě (např. nízká obsazenost zařízení) je vhodné realizovat obdobný týdenní režim proplachů či doplnit dodatečnou dezinfekci.

Důležité kontakty

Zákaznický - Havarijní telefon:
601 267 267 / 840 111 111

kontaktní e-mail:
info@scvk.cz

Žádost o vyjádření

Potřebujete vyjádření provozovatele k možnosti napojení na vodovodní nebo kanalizační řad, k dokumentacím a povolením?

Kariéra

Nepřehlédněte aktuální Nabídky zaměstnání v naší společnosti.

Dotaz na kvalitu

V případě, že v interaktivní mapě nenaleznete potřebné informace o kvalitě dodávané pitné vody, použijte formulář.

Zákaznická data

Vstup do zákaznického portálu, kde můžete spravovat svá vyúčtování, kontrolovat faktury, zadávat samoodečty.

Přípojka a smlouva

Základní informace jak postupovat, chcete-li si zřídit vodovodní a/nebo kanalizační přípojku.

Česká Lípa Děčín Chomutov Jablonec nad Nisou Jilemnice Kadaň Liberec Litoměřice Žatec Louny Most Roztoky Špindlerův Mlýn Teplice Turnov Ústí nad
Labem
Varnsdorf Mapa