Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Falešní vodárníci v Libochovicích

Falešní vodárníci v Libochovicích
9. dubna 2019

Zákazníci, buďte obezřetní a nenechte se oklamat podvodníky, kteří se vydávají za zaměstnance vodáren.

Tentokrát se podvodníci objevili v Libochovicích. Do domácností lidí se snaží dostat pod záminkou kontroly přípojek, vodoměrů a odečtů. Upozorňujeme zákazníky, že se nejedná o zaměstnance vodovodů a kanalizací. "Vzhledem ke zkušenostem z minulých let se podvodníci objeví v jednom městě a následující den se přesunou o několik kilometrů dál, proto nabádáme zejména starší obyvatele Ústeckého i Libereckého kraje k obezřetnosti", uvedla Iveta Kardianová, tisková mluvčí společností Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.  

Zaměstnanci společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. (SčVK) a Severočeská servisní a.s. se prokazují průkazem, který má velikost běžné čipové karty a kromě názvu společnosti a jména zaměstnance je na něm i osobní číslo zaměstnance a fotografie. Průkaz bez těchto znaků není průkazem zaměstnance.

V uplynulých letech došlo několikrát k výskytu "falešných pracovníků vodáren" na různých místech. Pod záminkou vrácení peněz za stočné byli okradeni důchodci. Nevěřte návštěvám domácností, které se vydávají za zaměstnance vodáren a požadujte prokázání jejich totožnosti pracovním průkazem. 

V případě jakýchkoliv nejasností si lze informace o zaměstnancích společnosti ověřit na zákaznické lince 601 267 267 nebo 840 111 111.

Důležité kontakty

Zákaznický - Havarijní telefon:
601 267 267 / 840 111 111

kontaktní e-mail:
info@scvk.cz

Žádost o vyjádření

Potřebujete vyjádření provozovatele k možnosti napojení na vodovodní nebo kanalizační řad, k dokumentacím a povolením?

Kariéra

Nepřehlédněte aktuální Nabídky zaměstnání v naší společnosti.

Dotaz na kvalitu

V případě, že v interaktivní mapě nenaleznete potřebné informace o kvalitě dodávané pitné vody, použijte formulář.

Zákaznická data

Vstup do zákaznického portálu, kde můžete spravovat svá vyúčtování, kontrolovat faktury, zadávat samoodečty.

Přípojka a smlouva

Základní informace jak postupovat, chcete-li si zřídit vodovodní a/nebo kanalizační přípojku.

Česká Lípa Děčín Chomutov Jablonec nad Nisou Jilemnice Kadaň Liberec Litoměřice Žatec Louny Most Roztoky Špindlerův Mlýn Teplice Turnov Ústí nad
Labem
Varnsdorf Mapa