Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Čím dál více lidí pije Kohoutkovou

31. července 2013

Společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., (SčVK) si každým rokem nechává provést průzkum spokojenosti zákazníků se službami, kvalitou vody i s vystupováním svých zaměstnanců. Posledního telefonického průzkumu spokojenosti, který pro Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., (SčVK) provedla nezávislá výzkumná agentura IBRS - International Business and Research Services s.r.o. se zúčastnilo 700 respondentů z Ústeckého a Libereckého kraje z řad majitelů rodinných domů, správců bytových domů či bytových družstev, průmyslových zákazníků a firem.

„Neustále se snažíme vylepšovat služby pro zákazníky, proto je pro nás důležité vědět, jak nás zákazník vnímá a jaká jsou jeho očekávání od provozovatele vodohospodářské infrastruktury“, uvedla Iveta Kardianová, tisková mluvčí SčVK. Jednou z otázek průzkumu byla i spokojenost s kvalitou dodávané pitné vody. 93 % zákazníků vyjádřilo svou spokojenost s kvalitou dodávané pitné vody. S tím souvisí i nárůst pití vody z kohoutku oproti loňskému roku o 5 % zejména v segmentu domácností. Vodu z kohoutku používá ke konzumaci 91 % oslovených zákazníků. SčVK v těchto teplých dnech zaznamenávají i nárůst zájmu o pití vody z kohoutku ze strany restaurací.

Tyto výsledky odpovídají tomu, že na podporu pití vody z vodovodu SčVK organizují řadu aktivit. Nejúspěšnější z nich je projekt Čerstvá kohoutková? Stačí říct!, který se snaží o navrácení kohoutkové vody zpět do našich restaurací. Prostřednictvím SčVK se do projektu kohoutkové zapojilo k dnešnímu dni celkem 151 gastronomických podniků, z toho 60 z Libereckého kraje a 91 z kraje Ústeckého. Oproti loňskému roku tak přibylo dalších 48 restaurací, kde si host může říct o pitnou vodu z kohoutku.

Každé restauraci, která se do kampaně přihlásí, provede akreditovaná laboratoř SčVK rozbor vody. Pokud jsou výsledky rozboru v pořádku, obdrží zařízení certifikát s výsledky rozboru. Všichni zákazníci, kteří se v dané restauraci rozhodnou ke konzumaci Kohoutkové, mohou být seznámeni s kvalitou vody, kterou pijí. „Současně jim k servírování vody dodáme originální karafy, které jsou vyrobeny podle návrhu českého designéra Daniela Piršče,“ vysvětlila praktickou stránku projektu ředitelka útvaru komunikace a marketingu Iveta Kardianová.

Všichni, kteří se chtějí s kampaní k pitné vodě seznámit blíže, mohou navštívit www.scvk.cz nebo přímo www.kohoutkova.cz

Návrat pitné vody do jídelníčku a na stoly lidem si lékaři i hygienici pochvalují. Pitná voda v oblastech, kde působí společnost SčVK, respektive skupina Veolia Voda ČR, je kvalitní a hlavně přístupná všem bez rozdílu. Jste-li napojeni na veřejný vodovodní řad, Váš dodavatel pitné vody, společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., dodává pitnou vodu dle požadavků platné legislativy - vyhlášky MZd. č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody. Zodpovídá za to, že ve Vašich domácnostech, z Vašich vodovodních kohoutků teče kvalitní, zdraví nezávadná pitná voda.

Důležité kontakty

Zákaznický - Havarijní telefon:
601 267 267 / 840 111 111

kontaktní e-mail:
info@scvk.cz

Žádost o vyjádření

Potřebujete vyjádření provozovatele k možnosti napojení na vodovodní nebo kanalizační řad, k dokumentacím a povolením?

Kariéra

Nepřehlédněte aktuální Nabídky zaměstnání v naší společnosti.

Dotaz na kvalitu

V případě, že v interaktivní mapě nenaleznete potřebné informace o kvalitě dodávané pitné vody, použijte formulář.

Zákaznická data

Vstup do zákaznického portálu, kde můžete spravovat svá vyúčtování, kontrolovat faktury, zadávat samoodečty.

Přípojka a smlouva

Základní informace jak postupovat, chcete-li si zřídit vodovodní a/nebo kanalizační přípojku.

Česká Lípa Děčín Chomutov Jablonec nad Nisou Jilemnice Kadaň Liberec Litoměřice Žatec Louny Most Roztoky Špindlerův Mlýn Teplice Turnov Ústí nad
Labem
Varnsdorf Mapa