Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Blížící se Den Země

Blížící se Den Země
11. dubna 2019

Vodárenské společnosti na severu Čech nyní vyhodnocují vítězné snímky ptačích budek, které jako soutěžní úkol sestavily děti ve školních družinách.

Barevně je upravily a umístily do okolní přírody. A je opravdu z čeho vybírat. Vzhledem k množství zaslaných soutěžních prací - 146 z Ústeckého kraje a 54 z Libereckého kraje se společnosti Severočeská vodárenská společnost a.s. a společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. rozhodly nevyhlašovat pouze tři vítěze, ale vítězové budou nakonec vybráni ve čtyřech oblastech. Ochrana přírody je pro vodu velmi důležitá a touto cestou se vodohospodáři snaží připomenout žákům nejen Světový den vody, ale i významný Den Země.

Před nadcházejícím svátkem Dne Země vodohospodáři umístili do prostor administrativní budovy ředitelství společnosti fotografickou výstavu Zaostřeno na Jizerky, připomínající krásy Jizerských hor, odkud se také odebírá surová voda pro výrobu pitné vody.

"Ochrana přírody je pro nás velmi důležitá a i naši zaměstnanci chtějí mít prostředí kolem sebe krásné," uvedla tisková mluvčí SčVK Iveta Kardianová. Na ČOV Bystřany vodohospodáři pečují o biojezírko, na ČOV Neštěmice je postaveno broukoviště. V areálech úpraven vod lze nalézt krmítka pro veverky čihmyzí domky. K postupnému zkrášlování došlo i v areálu ČOV Liberec a v areálu čerpací stanice odpadních vod v Mostě, kde za spotřebovaný papír vysázeli vodohospodáři společně s dětmi stromky. Kvetoucí stromy lze spatřit i v areálu ČOV Kadaň.

Vodohospodářské společnosti Severočeská vodárenská společnost a. s. a Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. revitalizovaly i oblast nádrže Bettynka. Dříve to byla laguna Elizabeth, která sloužila v letech 1958 - 1962 jako dolové pole, součást lokality Vtelenských lomů. Po roce 1962 až do roku 2005 byla zbytková jáma využita jako laguna k ukládání kalů. Bettynka prošla dlouhým procesem revitalizace, kdy se díky přírodním sanačním procesům podařilo zachovat přírodní charakter daného území, využila se celá plocha a Bettynka je nyní oázou rostlin a poskytuje domov pro širokou škálu živočichů. Okolí nádrže nyní slouží jako oblast k aktivnímu odpočinku.

Důležité kontakty

Zákaznický - Havarijní telefon:
601 267 267 / 840 111 111

kontaktní e-mail:
info@scvk.cz

Žádost o vyjádření

Potřebujete vyjádření provozovatele k možnosti napojení na vodovodní nebo kanalizační řad, k dokumentacím a povolením?

Kariéra

Nepřehlédněte aktuální Nabídky zaměstnání v naší společnosti.

Dotaz na kvalitu

V případě, že v interaktivní mapě nenaleznete potřebné informace o kvalitě dodávané pitné vody, použijte formulář.

Zákaznická data

Vstup do zákaznického portálu, kde můžete spravovat svá vyúčtování, kontrolovat faktury, zadávat samoodečty.

Přípojka a smlouva

Základní informace jak postupovat, chcete-li si zřídit vodovodní a/nebo kanalizační přípojku.

Česká Lípa Děčín Chomutov Jablonec nad Nisou Jilemnice Kadaň Liberec Litoměřice Žatec Louny Most Roztoky Špindlerův Mlýn Teplice Turnov Ústí nad
Labem
Varnsdorf Mapa