Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Vodárny varují před podvodníky

20. srpna 2018

Severočeské vodovody a kanalizace (SčVK) vybízejí zejména starší zákazníky k  obezřetnosti.

Na  telefonní linku společnosti volala paní s dotazem, zda je výpadek kódu v systému SIPO. Pod touto výmluvou a s požadavkem předložení dokladu o poslední platbě se pokusil dostat do domácnosti zákaznice falešný zaměstnanec vodáren. „Naši zaměstnanci se prokazují průkazem, který má velikost běžné čipové karty a kromě názvu společnosti a  jména zaměstnance je na  něm i  osobní číslo zaměstnance a  fotografi e. Průkaz bez těchto znaků není průkazem zaměstnance SčVK,“ upozornila mluvčí vodáren Iveta Kardianová. Jak dodala, kvůli násilnému vniknutí do zákaznického centra a  odcizení fi remního oblečení by měli nyní lidé po zaměstnanci vodáren požadovat zaměstnanecký průkaz vždy. Případně si lze informace ověřit na lince call centra 840 111 111.

Vždy si nechte ukázat průkaz

Podvodníci se vydávali za pracovníky vodáren už dříve, kdy pod záminkou vrácení peněz za  stočné okrádali důchodce. „Nevěřte návštěvám, které se vydávají za zaměstnance vodáren, a požadujte prokázání jejich totožnosti pracovním průkazem,“ apelovala Kardianová. Někteří zloději se také vydávají za energetiky či zaměstnance pošty. Loni takto přišel o  90  tisíc korun devadesátiletý muž z Liberce, do jehož bytu ve Vaňurově ulici se vnutil zhruba pětadvacetiletý muž. Představil se jako pracovník plynárny a chtěl po seniorovi vyúčtování. Důchodce ho přinesl i s krabicí, kde měl úspory. Podvodník mu poté peníze ukradl. (svj)

Důležité kontakty

Zákaznický - Havarijní telefon:
601 267 267 / 840 111 111

kontaktní e-mail:
info@scvk.cz

Žádost o vyjádření

Potřebujete vyjádření provozovatele k možnosti napojení na vodovodní nebo kanalizační řad, k dokumentacím a povolením?

Kariéra

Nepřehlédněte aktuální Nabídky zaměstnání v naší společnosti.

Dotaz na kvalitu

V případě, že v interaktivní mapě nenaleznete potřebné informace o kvalitě dodávané pitné vody, použijte formulář.

Zákaznická data

Vstup do zákaznického portálu, kde můžete spravovat svá vyúčtování, kontrolovat faktury, zadávat samoodečty.

Přípojka a smlouva

Základní informace jak postupovat, chcete-li si zřídit vodovodní a/nebo kanalizační přípojku.

Česká Lípa Děčín Chomutov Jablonec nad Nisou Jilemnice Kadaň Liberec Litoměřice Žatec Louny Most Roztoky Špindlerův Mlýn Teplice Turnov Ústí nad
Labem
Varnsdorf Mapa