Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

SVĚTOVÝ DEN VODY 2018: SČVK PŘIBLÍŽÍ SVĚTOVÝ DEN VODY NEJMENŠÍM

22. února 2018

Společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. (SčVK) v letošním roce připravuje akce ke Světovému dni vody na mnoha místech provozovaného území.

Informovala o tom mluvčí společnosti Iveta Kardianová.

Sváteční den i následující den bude společnost propagovat důležitost pitné vody na stáncích v obchodním centru Fórum v Ústí nad Labem a v Liberci v OC Nisa. Pro školní družiny připravila společnost soutěž na ochranu přírody a v ní žijících živočichů. Děti budou, dle instruktáže, z dodaného materiálu vyrábět hmyzí domky, které následně umístí do přírody. Úkol nebude jednoduchý, neboť hodnoceno bude nejen umístění hmyzího domečku do přírody, ale i básnička, kterou žáci v družinách složí. Ochrana přírody je pro vodu velmi důležitá a touto cestou ji vodohospodáři žákům připomenou.

Stejně jako každý rok počínaje 22. březnem vodohospodáři otevřou dveře na provozovaných čistírnách odpadních vod a úpravnách vod a zájemci o prohlídku s odborným výkladem budou mít možnost si rezervovat termín na jednom z uvedených kontaktů: telefonní čísla 840111111, 601267267, e-mail info@scvk.cz. Těchto kontaktů mohou školy využít i budou-li mít zájem o přednášku na téma voda, které se každoročně pořádají.

V letošním roce bude svátek vody symbolicky připomenut i těm nejmenším. SčVK připravily pro děti z kojeneckého ústavu Ústeckého i Libereckého kraje zubní kartáčky se kterými budou mít i ony zážitky s vodou. Širokou veřejnost SčVK ve spolupráci se Scholou Humanitas osloví již po devatenácté foto soutěží tentokrát na téma „Když voda promluví“.

Světový den vody připadá každoročně na 22. března, který byl vyhlášen v roce 1992 na Mezinárodní konferenci OSN o vodě a životním prostředí v Rio de Janeiru. Svátek si klade za cíl připomenout veřejnosti význam vody. Ten letošní je zaměřen na důležitost přírody pro vodu.

Naše voda, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

Důležité kontakty

Zákaznický - Havarijní telefon:
601 267 267 / 840 111 111

kontaktní e-mail:
info@scvk.cz

Žádost o vyjádření

Potřebujete vyjádření provozovatele k možnosti napojení na vodovodní nebo kanalizační řad, k dokumentacím a povolením?

Kariéra

Nepřehlédněte aktuální Nabídky zaměstnání v naší společnosti.

Dotaz na kvalitu

V případě, že v interaktivní mapě nenaleznete potřebné informace o kvalitě dodávané pitné vody, použijte formulář.

Zákaznická data

Vstup do zákaznického portálu, kde můžete spravovat svá vyúčtování, kontrolovat faktury, zadávat samoodečty.

Přípojka a smlouva

Základní informace jak postupovat, chcete-li si zřídit vodovodní a/nebo kanalizační přípojku.

Česká Lípa Děčín Chomutov Jablonec nad Nisou Jilemnice Kadaň Liberec Litoměřice Žatec Louny Most Roztoky Špindlerův Mlýn Teplice Turnov Ústí nad
Labem
Varnsdorf Mapa