Úvod Aktuality Zkušenosti a životní nadhled zralého člověka

Zkušenosti a životní nadhled zralého člověka

Zkušenosti a životní nadhled zralého člověka

24. leden 2016

jsou obrovské devizy, o které nelze přijít. Vyšší věk stálých zaměstnanců není překážkou. Naopak.

Jejich know-how si společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. váží. Společnost převzala v závěru roku 2015 ve Španělském sále Pražského hradu Cenu Rady kvality ČR za aplikaci Age managementu v rámci skupiny Veolia. Tato cena je udělována ve spolupráci s Českou společností pro jakost a jejím cílem je motivovat organizace, aby ve svém řízení trvale uplatňovaly principy Age managementu - řízení s ohledem na věk a věkovou strukturu pracovníků. Podstatný je přínos v oblasti lidské mezigenerační solidarity a jejich pozitivních dopadů na společnost, občanský život, podnikatelské prostředí a veřejnou správu v součinnosti s tezemi „Národního akčního plánu podporujícího pozitivní stárnutí“.

Age Management je ve společnosti součástí CSR (Corporate Social Responsibility) – sociální zodpovědnosti společnosti, která zaměřuje svou pozornost na přístup k zaměstnancům a podporu okolní komunity. Vytváří podmínky, které zohledňují věk zaměstnanců. Je zájmem celé firmy, aby si udržela kvalifikaci, výkonnost, produktivitu a know–how.

V rámci personálního řízení společnost pracuje na zachování kvalifikace, know-how a nabytých znalostí. Věnuje čas předávání znalostí při odchodu do důchodu, čas na zapracování nových zaměstnanců, využívá stávající kapacity starších zaměstnanců tak, aby nedošlo k narušení kontinuity produktivity práce, propadu výkonnosti a s tím související ekonomické ztrátě a v neposlední řadě ztrátě „kontaktu“ se zákazníkem, který rovněž stárne. Tyto všechny aspekty společně s „cenovou válkou“ o kvalifikované zaměstnance představují rizika, které je nutné dokázat identifikovat a řídit.

Než společnost získala toto ocenění, předcházela tomu řada konkrétních opatření a práce v oblasti personální politiky společnosti.  

Již v říjnu 2014 byl vytvořen projekt VESNA (Veolia Senior Academy) - Jak čelit hrozbám z hlediska věkového složení zaměstnanců, který byl následně schválený vedením společnosti. Projekt byl prezentován vedení Veolia, Svazu průmyslu a dopravy - Forum industriale, Českomoravské konfederaci odborových svazů. Byl oceněn v celosvětové soutěži Social Equity a Diversity Veolia v červnu 2015 v Paříži.

V březnu 2015 byl jmenován projektový tým Age Managementu (AM), který měl za úkol navázat na platnou personální strategii společnosti a doplnit ji o konkrétní systémové aktivity, které budou zahrnovat projekt VESNA s akcentem na udržení firemního know-how. Základním východiskem iniciativ tohoto týmu je skutečnost, že AM je dobře řízená personální politika společnosti.

Důležité kontakty

Zákaznický/Havarijní mobil:
601 267 267

Zákaznická/Havarijní pevná linka:
840 111 111

datová schránka:
f7rf9ns

kontaktní e-mail:
info@scvk.cz

Pozor! Neslouží k ohlašování poruch a havárií, je pouze kontaktní.

Žádost o existenci inženýrských sítí

Potřebujete zjistit, zda na vašem pozemku jsou vodovodní a kanalizační sítě?
Pak vyplňte elektronickou žádost a informace vám bude zaslána.

Kariéra

Nepřehlédněte aktuální Nabídky zaměstnání v naší společnosti.

Dotaz na kvalitu

Pokud máte dotaz na kvalitu dodávané pitné vody vyzkoušejte interaktivní mapu.
V případě, že v mapě nenaleznete potřebné informace, použijte formulář.

Spočítejte si

kolik spotřebujete vody:

Kalkulacka_spotreby_vody.swf

... a my vám poradíme, jak ušetřit.