Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Voda z vodovodu nepotřebuje filtry

Voda z vodovodu nepotřebuje filtry
10. ledna 2020

Jste-li napojeni na vodovodní řad na území provozovaném naší společností, teče z Vašich kohoutků zdraví nezávadná pitná voda, za jejíž kvalitu ručíme.

Na mnoha místech v rámci provozovaného území společnosti SčVK se ve schránkách zákazníků objevují letáky nabízející rozbory pitné vody. Domácnosti zákazníků severočeského regionu navštěvují dealeři nabízející filtry na úpravu vody.
Dovolujeme si Vás tímto upozornit, že nabízené služby nejsou nutné pro dosažení kvalitní pitné vody. Není tedy třeba si tuto službu objednat a platit za ni. Informace, které podávají dealeři filtrů o vodě z kohoutku, jsou nepravdivé a zavádějící. Buďte obezřetní při návštěvě dealera filtrů ve Vaší domácnosti.

Státní zdravotní ústav vydal k "problematice domácí úpravy pitné vody" podrobný materiál, který informace shrnuje do desatera rad a popisuje klamavé praktiky podomních prodejců.
Přečtěte si na webu SZÚ.

Hodnoty sledovaných ukazatelů kvality pitné vody ve vaší oblasti můžete najít v Interaktivní mapě kvality.

Jste-li napojeni na veřejný vodovodní řad, Váš dodavatel pitné vody, společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., (SčVK), dodává pitnou vodu dle požadavků platné legislativy - vyhlášky MZd. č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody. Zodpovídá za to, že ve Vašich domácnostech z Vašich vodovodních kohoutků teče kvalitní, zdraví nezávadná pitná voda.
Kontrola dodávané pitné vody je prováděna pravidelně dle plánu kontrol pro příslušný rok, který schvaluje Krajská hygienická stanice. Společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. ručí svým zákazníkům za kvalitu dodávané pitné vody. Chceme Vás ubezpečit, že dodávaná pitná voda odpovídá ve všech stanovených ukazatelích platné legislativě. V případě změny kvality pitné vody Vás o této skutečnosti včas informujeme.

K nabídkám podomních obchodníků buďte proto obezřetní a informace o kvalitě pitné vody si zjistěte přímo u nás - dodavatele pitné vody na telefonních číslech 601 267 267 případně 840 111 111 (pro volající z pevné linky), nebo na našich webových stránkách v přehledné mapě.

Podívejte se na originál letáku nabízejícího rozbory včetně dopsaného komentáře, který  byl vyvěšen v nejmenované obci - Podvodný_leták.jpg

Důležité kontakty

Zákaznický - Havarijní telefon:
601 267 267 / 840 111 111

kontaktní e-mail:
info@scvk.cz

Žádost o vyjádření

Potřebujete vyjádření provozovatele k možnosti napojení na vodovodní nebo kanalizační řad, k dokumentacím a povolením?

Kariéra

Nepřehlédněte aktuální Nabídky zaměstnání v naší společnosti.

Dotaz na kvalitu

V případě, že v interaktivní mapě nenaleznete potřebné informace o kvalitě dodávané pitné vody, použijte formulář.

Zákaznická data

Vstup do zákaznického portálu, kde můžete spravovat svá vyúčtování, kontrolovat faktury, zadávat samoodečty.

Přípojka a smlouva

Základní informace jak postupovat, chcete-li si zřídit vodovodní a/nebo kanalizační přípojku.

Česká Lípa Děčín Chomutov Jablonec nad Nisou Jilemnice Kadaň Liberec Litoměřice Žatec Louny Most Roztoky Špindlerův Mlýn Teplice Turnov Ústí nad
Labem
Varnsdorf Mapa