Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Věnujte zvýšenou pozornost rozvodům vody po odstávce

Věnujte zvýšenou pozornost rozvodům vody po nucené odstávce
1. června 2020

V souladu s uvolňováním vládních opatření se postupně otevírají další provozovny, restaurace a hotely. Věnujte proto zvýšenou pozornost rozvodům pitné vody, které nebyly delší dobu v provozu.

Vážení zákazníci,
měli jste po dobu nouzového stavu uzavřenou provozovnu, nákupní centrum, hotel, školu, penzion či jinou nemovitost s vnitřními rozvody vody?
Pokud ve vnitřním vodovodu ve Vaší nemovitosti po nějakou dobu neproudila voda, byla částečně či úplně omezena dodávka a odběr vody, mohlo dojít ke zhoršení její kvality a nyní je Vaší odpovědností zabezpečit kvalitu vody ve vnitřním vodovodu. Přestože dodávka pitné vody z veřejného vodovodu odpovídá ve všech parametrech platné legislativě, k negativní změně kvality může dojít např. v důsledku stagnace vody v potrubí, poklesu tlaku v nádržích, poklesem zbytkového volného chloru apod.

Zákazníkům doporučujeme provést preventivní opatření před opětovným zprovozněním vnitřních vodovodních rozvodů budov:

  1. Vyčistěte a dezinfikujte akumulační nádrže studené vody a teplé užitkové vody. Pro zajištění termické sanitace rozvodů a akumulace teplé vody je možno využít i služeb některých dodavatelů teplé vody.
  2. Propláchněte všechny kohoutky trvalým proudem vody po dobu nejméně 5 minut tak, aby byla zajištěna obměna veškeré vody ve vnitřních rozvodech budovy. Proveďte minimálně vizuální ipachovou kontrolu.
  3. V případech podezření na ovlivnění vnitřních rozvodů a kvality vody dlouhodobou odstávkou (např. přetrvávající zákal či zápach vody v rozvodu) postupujte podle doporučení Státního zdravotního ústavu http://www.szu.cz/tema/zivotni-prostredi/vnitrni-vodovod nebo kontaktujte společnosti, specializující se na čištění a dezinfekci vnitřního vodovodu.
  4. V případě přetrvávajícího stavu s nízkým odběrem v lokalitě (např. nízká obsazenost zařízení) je vhodné realizovat obdobný týdenní režim proplachů či doplnit dodatečnou dezinfekci.

Důležité kontakty

Zákaznický - Havarijní telefon:
601 267 267 / 840 111 111

kontaktní e-mail:
info@scvk.cz

Žádost o vyjádření

Potřebujete vyjádření provozovatele k možnosti napojení na vodovodní nebo kanalizační řad, k dokumentacím a povolením?

Kariéra

Nepřehlédněte aktuální Nabídky zaměstnání v naší společnosti.

Dotaz na kvalitu

V případě, že v interaktivní mapě nenaleznete potřebné informace o kvalitě dodávané pitné vody, použijte formulář.

Zákaznická data

Vstup do zákaznického portálu, kde můžete spravovat svá vyúčtování, kontrolovat faktury, zadávat samoodečty.

Přípojka a smlouva

Základní informace jak postupovat, chcete-li si zřídit vodovodní a/nebo kanalizační přípojku.

Česká Lípa Děčín Chomutov Jablonec nad Nisou Jilemnice Kadaň Liberec Litoměřice Žatec Louny Most Roztoky Špindlerův Mlýn Teplice Turnov Ústí nad
Labem
Varnsdorf Mapa