Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Světový den vody

Světový den vody
22. března 2023

Ochrana vodních zdrojů na naší planetě je úkolem pro každého jednoho z nás, neboť bez vody se zkrátka život neobejde.

I proto je letošním tématem Světového dne vody "Urychlení změn prostřednictvím partnerství a spolupráce".

Spotřeba vody je spojená téměř s každou lidskou činností. Ať už sledujete televizi, pijete kávu, konzumujete maso nebo čtete knihu, vždy hraje v prvopočátku těchto procesů klíčovou roli voda. Ta je klíčová nejen pro naše tělo, ale i pro výrobu elektrické energie, potravin nebo pro růst rostlin. 

Češi patří v celosvětovém srovnání mezi ty národy, které dokážou s vodou velmi dobře hospodařit. Spotřeba vody v našich domácnostech vlivem používání úspornějších spotřebičů a zavádění různých forem recyklace dlouhodobě klesá. Jenže ani tato obdivuhodná snaha nás všech nevyřeší problém, se kterým se naše krajina zejména v posledních letech potýká. Tím problémem je především sucho.

Právě s absolutním nedostatkem vody se po celém světě potýká čím dál tím více lidí. Poselstvím letošního Světového dne vody proto je, že pokud se do péče a ochrany o vodu zapojí každý z nás, můžeme přispět k urychlení změn vedoucích k vyšší dostupnosti vody. 

Díky kvalitní práci našich zaměstnanců a díky propracovanému systému naší distribuční sítě mají zákazníci skupiny Severočeská voda i v suchých obdobích pitné vody vždy dostatek. Přesto se v souvislosti se suchem musíme zaměřit na to, abychom vodou například v letních měsících zbytečně neplýtvali. Klíčové však je, abychom společně podporovali projekty, které pomohou udržet vodu v naší krajině.

Severočeský region, kde naše společnost působí, má to štěstí, že disponuje dostatkem kvalitní a dobré vody. Díky vodním nádržím v Českém středohoří a v Krušných, Lužických a Jizerských horách můžeme náš region dostatečně zásobit vodou. I to bychom však neměli brát jako samozřejmost. Dostupnost vody u nás neznamená, že se nemůžeme chovat odpovědně pro to, abychom pomohli lidem a vůbec celé přírodě v jiných částech světa. 

Vodohospodáři připomenou dětem Světový den vody

Ve středu 22. března slavíme Světový den vody. Nadační fond Severočeská voda, jehož zakladateli jsou Severočeská vodárenská společnost a Severočeské vodovody a kanalizace, v tento den odstartuje soutěž pro školní družiny, zaměřenou na ryby, pro které je voda domovem. 

Po úspěšných soutěžích "Stavíme hmyzí domek" a "Stavíme ptačí budky", které skupina Severočeská voda nabídla v uplynulých letech, se v letošním roce soutěž zaměří na vodní živočichy. Úkolem žáků 108 družin Ústeckého a Libereckého kraje, které se do soutěže přihlásily, bude nakreslit Příběh candáta Zoubka proplouvajícího vodními toky na severu Čech.

Nadační fond Severočeská voda se pro organizaci této soutěže spojil s Českým rybářským svazem. V termínu Světového dne vody tedy dojde k zahájení soutěže a odeslání soutěžních materiálů do školních družin. Vyhlášení vítězů je naplánováno na přelomu dubna a května.

Počínaje Světovým dnem vody vodohospodáři skupiny Severočeská voda otevřou brány úpraven vod a čistíren odpadních vod a umožní předem ohlášeným zájemcům exkurze na provozovnách: Seznámí je zde s procesy úpravy vody a s čištěním odpadních vod. Zájemci se mohou hlásit na e-mailové adrese info@scvk.cz.  

Výchovně vzdělávací soutěže určené žákům a studentům různých věkových skupin jsou již více než deset let součástí aktivit společností. Osvětu na téma voda, její význam, hospodaření s ní a její role v přírodě a v životě člověka přinášejí vodohospodáři i prostřednictvím besed, exkurzemi a distribucí laboratorní sady Bádání o vodě.

Důležité kontakty

Zákaznický - Havarijní telefon:

601 267 267

840 111 111

Žádost o vyjádření

Potřebujete vyjádření provozovatele k možnosti napojení na vodovodní nebo kanalizační řad, k dokumentacím a povolením?

Kariéra

Nepřehlédněte aktuální Nabídky zaměstnání v naší společnosti.

Staňte se členy našeho týmu.

Dotaz na kvalitu

V případě, že v interaktivní mapě nenaleznete potřebné informace o kvalitě dodávané pitné vody, použijte formulář.

Zákaznická data

Vstup do zákaznického portálu, kde můžete spravovat svá vyúčtování, kontrolovat faktury, zadávat samoodečty.

Přípojka a smlouva

Základní informace jak postupovat, chcete-li si zřídit vodovodní a/nebo kanalizační přípojku.

Česká Lípa Děčín Chomutov Jablonec nad Nisou Jilemnice Kadaň Liberec Litoměřice Žatec Louny Most Roztoky Špindlerův Mlýn Teplice Turnov Ústí nad
Labem
Varnsdorf Mapa