Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Ochrana vodních zdrojů

Ochrana vodních zdrojů
27. ledna 2022

Nepřetržité zásobování všech obyvatel v rámci provozovaného regionu kvalitní, pitnou vodou je pro nás prioritou. Každodenní péče o vodu od zdroje až po kohoutek zákazníka je k tomu nezbytná.

Zásobujeme pitnou vodou 1 155 701 obyvatel Ústeckého a Libereckého kraje a měst Roztoky a Špindlerův Mlýn. Pro výrobu pitné vody čerpáme surovou vodu z povrchových nádrží Krušných a Jizerských hor 53 % a 47 % vody podzemní. Celkem čerpáme vodu ze 609 zdrojů. 

Proto, aby pro každého spotřebitele bylo pitné vody vždy dostatek, je důležitá ochrana těchto zdrojů. Meteorologické výkyvy počasí v minulých letech způsobily znečištění lokálních pramenišť v případě přívalových dešťů. V jiných letech nám naopak sucho ukázalo, jaké potíže způsobí nedostatek srážek, vysychání lokálních zdrojů a jinde zase značný pokles vydatnosti vodního zdroje. Kromě meteorologických výkyvů je vydatnost některých zdrojů přímo ovlivňována činností člověka.

Situaci s pitnou vodou, jakožto dodavatel pitné vody, monitorujeme i   v Libereckém kraji v obci Uhelná, zcela závislé na jímacím území vrtané studny U1a. Hladina podzemní vody je zde sledována dlouhodobě. V období 1962 - 2019 se zde jedná o výrazný pokles hladiny podzemní vody. Současná výška vodního sloupce je hraniční pro využívání vrtu a okamžitý odběr vody bylo nutné snížit.

V této souvislosti vítáme snahu nové ministryně životního prostředí Anny Hubáčkové dokončit jednání s polskou stranou o dole Turow a dosáhnout dohody, která je důležitá i pro nás, kteří jsme odpovědní za zásobování našich odběratelů pitnou vodou na Hrádecku a Chrastavsku.

Důležité kontakty

Zákaznický - Havarijní telefon:
601 267 267 / 840 111 111

Žádost o vyjádření

Potřebujete vyjádření provozovatele k možnosti napojení na vodovodní nebo kanalizační řad, k dokumentacím a povolením?

Kariéra

Nepřehlédněte aktuální Nabídky zaměstnání v naší společnosti.

Dotaz na kvalitu

V případě, že v interaktivní mapě nenaleznete potřebné informace o kvalitě dodávané pitné vody, použijte formulář.

Zákaznická data

Vstup do zákaznického portálu, kde můžete spravovat svá vyúčtování, kontrolovat faktury, zadávat samoodečty.

Přípojka a smlouva

Základní informace jak postupovat, chcete-li si zřídit vodovodní a/nebo kanalizační přípojku.

Česká Lípa Děčín Chomutov Jablonec nad Nisou Jilemnice Kadaň Liberec Litoměřice Žatec Louny Most Roztoky Špindlerův Mlýn Teplice Turnov Ústí nad
Labem
Varnsdorf Mapa