Úvod Zákazníci Fakturace a ceny Nová faktura

Nová faktura

nova_fakturaNová faktura přináší srozumitelnější a přehlednější uspořádání údajů vztahujících se k danému odběrnému místu.

 Máme pro Vás připravený přehledný popis nové faktury obsahující všechny vysvětlivky ve formátu PDF.

Nová faktura (dokument Adobe PDF)Vysvetlivky_faktura_SCVK_2016.pdf

 

 První strana uvádí Vaše zákaznické identifikační údaje, informace o odběrném místě a finální částce za vyúčtování vodného a stočného, včetně rozpisu daně. Pravidelně zde najdete informace o nově poskytovaných službách.

 V případě, že jste plátcem záloh na vodné a stočné, budete mít na druhé straně k dispozici detailní a přehledné zúčtování Vašich záloh, rozúčtování dle období a sazeb, rozpis daně a také údaje o provedených odpočtech stočného při využití vody na zalévání dle zákona 274/2001 Sb. §19.

  Na stranách tři a čtyři je uveden rozpis Vašich plánovaných záloh, včetně informací o možnostech jejich úhrady, a také všechny kontaktní informace společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  V nové faktuře se již nesetkáte s předvyplněnou poštovní poukázkou A, která byla z nabízených způsobů plateb nejméně využívána a současně byla pro zákazníky nejdražší variantou platby. Důležité upozornění: pro platbu nelze použít terminály umístěné v prostorách České pošty.

Kromě čárového kódu a QR kódu pro platbu mobilním telefonem si i nadále můžete vybrat z dalších možností způsobu úhrady např. převodem z účtu, v hotovosti nebo zavedením sdruženého inkasa SIPO.

 Nezapomeňte, že naše společnost nabízí všem zákazníkům možnost zasílání faktur v elektronické podobě do e-mailové schránky. Faktura v PDF formátu má veškeré náležitosti daňového dokladu, a může tedy zcela nahradit standardní papírovou verzi. Můžete si zažádat o zasílání emailové faktury telefonicky na zákaznické lince 601 267 267, případně 840 111 111 (pro volající z pevné linky), osobně v zákaznickém centru nebo kdykoliv prostřednictvím svého zákaznického účtu na internetu.

Důležité kontakty

Zákaznický/Havarijmí mobil:
601 267 267

Zákaznická/Havarijní pevná linka:
840 111 111

datová schránka:
f7rf9ns

kontaktní e-mail:
info@scvk.cz

Pozor! Neslouží k ohlašování poruch a havárií, je pouze kontaktní.

Žádost o existenci inženýrských sítí

Potřebujete zjistit, zda na vašem pozemku jsou vodovodní a kanalizační sítě?
Pak vyplňte elektronickou žádost a informace vám bude zaslána.

Kariéra

Nepřehlédněte aktuální Nabídky zaměstanání v naší společnosti.

Spočítejte si

kolik spotřebujete vody:

Kalkulacka_spotreby_vody.swf

... a my vám poradíme, jak ušetřit.