Úvod Zákazníci Abeceda zákazníka Žádost o zřízení přípojky

Žádost o zřízení přípojky

zadost_o_zrizeni_pripojkyVodovodní přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od odbočení z vodovodního řadu k vodoměru a není-li vodoměr, pak k vnitřnímu uzávěru připojeného pozemku nebo stavby. Odbočení s uzávěrem je součástí vodovodu. Vodovodní přípojka není vodním dílem.

Kanalizační přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od vyústění vnitřní kanalizace stavby nebo odvodnění pozemku k zaústěné do stokové sítě. Kanalizační přípojka není vodním dílem.

Podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném znění, který vstoupil v platnost dnem 1.1.2002, je vlastníkem vodovodní a kanalizační přípojky, popřípadě jejich částí zřízených přede dnem nabytí účinnosti uvedeného zákona, vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci, neprokáže-li se opak. Vlastníkem přípojky může být i osoba, která na své náklady přípojku zřídila.

Důležité kontakty

Zákaznický mobil:
601 267 267

Zákaznická pevná linka:
840 111 111

Havarijní linka:
601 267 267
840 111 111

datová schránka:
f7rf9ns

kontaktní e-mail:
info@scvk.cz

Pozor! Neslouží k ohlašování poruch a havárií, je pouze kontaktní.

Spočítejte si

kolik spotřebujete vody:

Kalkulacka_spotreby_vody.swf

... a my vám poradíme, jak ušetřit.