www.scvk.czZákazníciAbeceda zákazníkaŽádost o zřízení přípojky

Žádost o zřízení přípojky

Vodovodní přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od odbočení z vodovodního řadu k vodoměru a není-li vodoměr, pak k vnitřnímu uzávěru připojeného pozemku nebo stavby. Odbočení s uzávěrem je součástí vodovodu. Vodovodní přípojka není vodním dílem.

Kanalizační přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od vyústění vnitřní kanalizace stavby nebo odvodnění pozemku k zaústěné do stokové sítě. Kanalizační přípojka není vodním dílem.

Podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném znění, který vstoupil v platnost dnem 1.1.2002, je vlastníkem vodovodní a kanalizační přípojky, popřípadě jejich částí zřízených přede dnem nabytí účinnosti uvedeného zákona, vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci, neprokáže-li se opak. Vlastníkem přípojky může být i osoba, která na své náklady přípojku zřídila.

Důležité kontakty

Zákaznická linka

840 111 111
726 82 82 82

Havarijní linka

840 111 111

E-mail

info@scvk.cz
Pozor! Neslouží k ohlašování poruch a havárií, je pouze kontaktní.

Kalkulačka spotřeby vody
Spočítejte si, kolik vaše domácnost spotřebuje vody:Kalkulacka_spotreby_vody.swf ... a my vám poradíme, jak ušetřit.

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Infolinka: 840 111 111

Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
napište nám | www.scvk.cz

YTB
VEOLIA SVS