www.scvk.czZákazníciAbeceda zákazníkaŽádost o zřízení přípojky
Můj účet

Podzimní soutěž
o 10 Sodastreamů

Výherci:

1. Tomáš Krejčík, Česká Lípa
2. Hana Štusková, Bystřany
3. Jitka Benešová, Řehlovice
4. Ing. Karel Vorel, Litvínov

5. ...
6. ...
7. ...
8. ...
9. ...
10. ...

Zaregistrujte si
ZDARMA službu SMSinfo
do 30. 11. 2014

SČVK v roce 2013

Žádost o zřízení přípojky

Vodovodní přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od odbočení z vodovodního řadu k vodoměru a není-li vodoměr, pak k vnitřnímu uzávěru připojeného pozemku nebo stavby. Odbočení s uzávěrem je součástí vodovodu. Vodovodní přípojka není vodním dílem.

Kanalizační přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od vyústění vnitřní kanalizace stavby nebo odvodnění pozemku k zaústěné do stokové sítě. Kanalizační přípojka není vodním dílem.

Podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném znění, který vstoupil v platnost dnem 1.1.2002, je vlastníkem vodovodní a kanalizační přípojky, popřípadě jejich částí zřízených přede dnem nabytí účinnosti uvedeného zákona, vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci, neprokáže-li se opak. Vlastníkem přípojky může být i osoba, která na své náklady přípojku zřídila.

Důležité kontakty

Zákaznická linka

840 111 111
726 82 82 82

Havarijní linka

840 111 111

E-mail

info@scvk.cz
Pozor! Neslouží k ohlašování poruch a havárií, je pouze kontaktní.

Kalkulačka spotřeby vody
Spočítejte si, kolik vaše domácnost spotřebuje vody:Kalkulacka_spotreby_vody.swf ... a my vám poradíme, jak ušetřit.

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Infolinka: 840 111 111

Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
napište nám | www.scvk.cz

YTB
VEOLIA SVS